Успешна автобиография

Инструкции за успешна автобиография

В процеса на търсене на работа Вашата автобиография е основното средство, с което можете да продадете кандидатурата си по-успешно. Начинът, по който е написана може да отвори или затвори вратите пред Вас. На базата на богатия си опит екипът на Булкон Груп може да Ви даде няколко полезни съвета относно написването на една автобиография, които да Ви направят по-успешни:

1. Обем

Две до три страници е оптималният обем за една автобиография. Дори и да имате много богат професионален опит, смисълът на автобиографията е само да предизвика първоначален интерес и да Ви спечели интервю с потенциалния работодател. По време на него ще имате предостатъчно време, за да обясните всичко в подробности.

2. Изглед

В наши дни автобиография се изпраща само в електронен формат. Не си правете труда да я разпечатвате или носите на ръка, освен ако няма такова изискване. Подредете информацията четливо, като ясно разграничавате отделните части, за да улесните отсрещната страна. Използвайте подточки, а не дълги абзаци текст! Уверете се, че започвате с контактната си информация и че тя е правилна. Ако включите своя снимка (което не Ви съветваме!) се уверете, че тя изглежда официална и подходяща за позицията. НЕ изпращайте допълнителни документи (дипломи, сертификати, препоръки, мотивационни писма и т.н.), освен ако не са Ви поискани!

3. Подреждане

  • Автобиографията трябва да започне с личните Ви данни, включително информация за контакт. Тук не изпадайте в ненужни подробности – никой не се интересува от бащиното Ви име, точната дата на раждане, точното място или точния номер на улицата, на която живеете!
  • Ако следвате американския формат за автобиография, след личните данни може да включите няколко изречения, обобщаващи цялостния Ви опит, подчертаващи най-силните Ви страни и ясно заявяващи бъдещите Ви професионални цели.
  • Трудовият Ви стаж е по-важен за всеки работодател от полученото образование, затова е хубаво той да следва, като спазвате обратен хронологичен ред – започнете с последната месторабота, а първата отбележете най-накрая. Ако в началото на кариерата си сте сменили няколко работодателя за кратък период от време – обединете ги в една обща подточка.
  • Опишете получените от Вас образователни степени, отново в обратен хронологичен ред. Ако имате такива, отбележете и допълнителни сертификати, дипломи, удостоверения.
  • Следват допълнителните данни за Ваши умения, интереси, членства в организации, хобита и т.н. Понякога те дават ценна информация, затова не ги подценявайте!
  • В края на Вашата автобиография посочете подходящи хора за препоръка – име, позиция, телефон, имейл… Това винаги прави добро впечатление!

4. Изпращане на автобиография

При кандидатстване за работа не изпращайте едно стандартно CV по всяка обява! Ако проявявате интерес към конкретна позиция в определена компания, проучете внимателно и двете. После променете автобиографията си преди да я изпратите така, че да подчертаете опита, който имате в точната сфера, изпълнявайки същите задължения и дейности и проявявайки същите умения, които се търсят в случая. Няма да сбъркате и ако се обадите по телефона, за да проверите дали автобиографията Ви е достигнала правилния човек!

Comments are closed.