Интервю

Успешно Интервю

Пристигайки в офиса на компанията, бъдете усмихнат и се дръжте възпитано с всеки, когото срещнете. Ако сте пристигнали по-рано или трябва да изчакате, бъдете наблюдателен, за да разберете каква е работната атмосфера, как изглеждат, какво поведение имат и какъв речник използват хората, които работят в компанията. Всичко това може да Ви е от голяма полза при определяне на собствената Ви стратегия за интервюто, както и при крайното решение дали бихте желали това да е Вашия следващ работодател. При срещата си с интервюиращия бъдете ведър и усмихнат, поздравете го учтиво, представете се, стиснете енергично ръката му („енергично” не означава прекалено силно!), благодарете за поканата. Обърнете внимание на невербалната комуникация – поза, жестове, изражение на лицето, тон на разговор! Тези първи секунди и минути от срещата Ви имат голямо и често пъти решаващо значение за оценката на кандидатурата Ви! Използвайте ги максимално, за да оставите положително впечатление!

Първите няколко минути са особено важни и за насоката, в която ще поеме цялото интервю. Използвайте ги, за да доловите какъв е предпочитания от интервюиращия тон на разговор (бърз, бавен, делови, неформален, весел…) и максимално бързо се адаптирайте към него, дори и да не Ви харесва! Ако сметнете за уместно, може да се опитате да го промените в течение на разговора. Но дори и да имате повече опит, оставете интервюиращия да бъде водещ. Слушайте внимателно, когато той Ви разказва за свободната позиция и имайте готовност да разкажете накратко за себе си, когато бъдете поканен да го направите.

Всяко интервю, на което сте поканен ще бъде различно в зависимост от компанията, в която кандидатствате, отворената позиция, Вашия опит, интервюиращия и редица други фактори. Въпреки това има някои общи принципи, които Ви съветваме да спазвате, за да си гарантирате успешно представяне:

  • Бъдете предварително подготвен за въпроси за самата фирма, в която кандидатствате.
  • Говорете стегнато и по същество, придържайки се към въпросите, които са Ви зададени. Не залитайте в дълги разсъждения по странични въпроси.
  • Говорете в цифри, проценти и реално измерими параметри, когато описвате постигнатите от Вас резултати.
  • Излъчвайте положително отношение към работата си.
  • Съпоставяйте постиженията си до момента с длъжността, за която кандидатствате.
  • Спрете се на няколко ключови моменти във Вашата автобиография, които са пряко свързани с отворената позиция и акцентирайте върху тях.
  • Задавайте въпроси по отношение на отворената позиция, които са свързани с досегашния Ви опит и показват както заинтересованост, така и задълбочени познания в областта.

В края на интервюто, не забравяйте още веднъж да потвърдите своя интерес към позицията, както и готовността си за последваща комуникация или предоставяне на допълнително информация и контакти за препоръки. Бъдете усмихнат и благодарете още веднъж за отправената покана и за проведената среща! Стиснете ръката на интервюиращия, гледайки го в очите със същата увереност, с която сте го направили в началото. Бъдете сдържани в жестовете си и възпитани спрямо всеки, когото срещнете на излизане.

Comments are closed.