Обучения

Trainings

Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие. Ако компанията притежава необходимия бюджет, с който да привлече най-добрите кадри в нейния бранш и да осигури необходимите за тях заплати и допълнителни стимули, с които да…

Прочети още

Обработка на заплати

Payroll

Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители в пълно съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство. Булкон Груп може да Ви предложи цялостно администриране на заплатите…

Прочети още

Освобождаване на служители

Outplacement

В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето. Последиците засягат не само конкретния служител, който предстои да бъде освободен, но и всички тези, които ще останат на работа, тяхното отношение и производителност, както и пряко въздействат върху…

Прочети още

Подбор на персонал

Recruitment

Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области. Доверявайки ни се да Ви съдействаме в тази насока, Вие се възползвате от богатия ни опит, мрежа от контакти и висок професионализъм. Същевременно,…

Прочети още

Хедхънтинг

Headhunting

Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят. Споделяйки с нас тази информация, ние осъществяваме първоначален контакт по един напълно професионален и дискретен начин, който Ви…

Прочети още

Пряк подбор на ръководни кадри

Executive Search

Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти! А когато става дума за ръководни кадри или висококвалифицирани специалисти, публикуването на обява и очакването подходящият кандидат сам да Ви открие трудно дава резултат. Често…

Прочети още