Хедхънтинг

Хедхънтинг

Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят. Споделяйки с нас тази информация, ние осъществяваме първоначален контакт по един напълно професионален и дискретен начин, който Ви гарантира висока степен на успеваемост при отсъствие на риск за двете страни в процеса. Хедхънтингът е подход, особено приложим, когато съхраняването на доброто име на компанията е важно за Вас, пазарът е малък, конкурентите сте ограничен брой, познавате се взаимно или имате предишни взаимоотношения с отсрещната страна, които възпрепятстват директния разговор. Доверявайки се на Булкон Груп за предоставянето на тази услуга, Вие се възползвате от нашия опит и професионализъм, получавайки бързо решение, ефективност, високо качество и пълна конфиденциалност.

Comments are closed.