За компанията

About Bulcon

Булкон Груп е българска консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешките ресурси. Основната ни експертиза е насочена към подбор на ръководни и висококвалифицирани кадри. Към момента разполагаме с офиси в градовете София и Варна. Булкон Груп е собственост на двама управляващи партньори, които са действащи старши консултанти и заедно…

Прочети още

Пряк подбор на ръководни кадри

Executive Search

Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти! А когато става дума за ръководни кадри или висококвалифицирани специалисти, публикуването на обява и очакването подходящият кандидат сам да Ви открие трудно дава резултат. Често…

Прочети още