Пряк подбор на ръководни кадри

Executive Search

Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти! А когато става дума за ръководни кадри или висококвалифицирани специалисти, публикуването на обява и очакването подходящият кандидат сам да Ви открие трудно дава резултат. Често…

Прочети още