За компанията

About Bulcon

Булкон Груп е българска консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешките ресурси. Основната ни експертиза е насочена към подбор на ръководни и висококвалифицирани кадри. Към момента разполагаме с офиси в градовете София и Варна. Булкон Груп е собственост на двама управляващи партньори, които са действащи старши консултанти и заедно…

Прочети още

Обработка на заплати

Payroll

Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители в пълно съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство. Булкон Груп може да Ви предложи цялостно администриране на заплатите…

Прочети още