Главен сладкар

Chief Confectioner

Булкон Груп е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешки ресурси на водещи фирми от различни сектори. В настоящият момент наш клиент търси да назначи към своя екип мотивирана и отговорна личност за позицията:

Главен сладкар

Основни задължения:

 • Да следи за правилното протичане на технологичния процес – качество, приготвяне, рецепти и поднасяне;
 • Да следи за спазване на съответните хигиенни и санитарни изисквания за безопасност;
 • Да провежда обучение на сладкарите с цел повишаване на тяхната квалификация;
 • Да наблюдава международните и новаторските тенденции и да препоръчва съответните промени в менютата;
 • Да бъде материално отговорен за храната, всички продукти и материали в кухнята, техническите съоръжения и оборудване;
 • Да организира работата в отдел „Сладкарство“ и следи подготовката на сладкарската продукция, да изготвя графици за работа на персонала.

Основни изисквания към кандидата:

 • 5-годишен опит като сладкар;
 • Средно или средно-специално образование и сертификат за завършен курс по сладкарство;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорност и лоялност.

Компанията предлага:

 • Много добро възнаграждение;
 • Работа на трудов договор;
 • Осигурена храна и пътни;
 • Приятна работна среда.

Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашата автобиография с телефон за контакт на електронната ни поща: office@bulcongroup.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенцията по заетостта №2295 от 21.06.2017г.

Comments are closed