Заместник-управител на супермаркет

Deputy director of supermarket

Булкон Груп е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешки ресурси на водещи фирми от различни сектори. В настоящият момент наш клиент търси да назначи към своя екип мотивирана и отговорна личност за позицията:

Заместник-управител на супермаркет

Основни задължения:

 • Следене на текущи продажби и ежедневно изготвяне на заявки към фирми доставчици;
 • Да приема доставяните стоки, следи за тяхното качество, количество и срок на годност;
 • Да следи стоки с изтичащ срок на годност;
 • Да помага на управителя в неговата работа и отговаря заедно с него за техническите съоръжения и оборудване на магазина;
 • Да работи за повишаване на оборота и и утвърждаване на доброто име на фирмата;
 • Контролира за стриктно спазване на правилата от подчинения му персонал;
 • Спазва правилата за културно обслужване на клиентите и да контролира работата на касиерите;
 • Да следи правилното излагане, етикиране и хигиена на стоките;
 • Да координира ежедневно презентации, дегустации, промоции, намаления, игри и предоставяне на подаръци;
 • Обучава новопостъпили работници за служебните им задължения, участва в професионалната им подготовка;
 • Изготвя работни графици на персонала в поверения му обект и да контролира спазването им;
 • Извършва инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд, хигиена и противопожарна охрана;
 • Да отчита оборота на касите на търговския обект;
 • Да приема оплаквания от клиенти и предприема мерки за професионално и вежливо разрешаване на всеки конкретен случай.

Основни изисквания към кандидата:

 • Професионален стаж в областта на търговията с хранителни стоки (поне 1 година);
 • Професионален стаж като ръководител на колектив;
 • Опит в работата с електронни везни, касов апарат и компютър;
 • Отговорност и лоялност.

Компанията предлага:

 • Много добро възнаграждение;
 • Работа на трудов договор;
 • Приятна работна среда.

Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашата автобиография с телефон за контакт на електронната ни поща: office@bulcongroup.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенцията по заетостта №2295 от 21.06.2017г.

Comments are closed