Заместник-директор продажби

deputy sales director

Булкон Груп е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешки ресурси на водещи фирми от различни сектори. В настоящият момент наш клиент търси да назначи към своя екип мотивирана и отговорна личност за позицията:

Заместник-директор продажби

Основни задължения:

 • Осъществява контрол върху излагането на стоките, подготвяне на промоции, етикиране, позициониране, активни продажби, вътрешни акции, атестации на персонала и провеждане на игри в обектите, за които отговаря;
 • Да контролира работата на търговските обекти с цел постигане изпълнение на продажбите и минимизиране на загубите и постигане на заложените цели за продажби, разходи, брак, пазарен дял;
 • Да следи продажбите и асортимента в магазините на стоките и да предприема необходимите мерки за ритмичното им снабдяване;
 • Да участва в регламентиране на организацията на търговския процес в обектите, създаване и внедряване на стандарти и оперативни процедури;
 • Да участва в изграждане на технология на работа в търговските обекти по длъжности, която да е съобразена с вид обект, размер и оборот;
 • Да координира и контролира организацията на трудовия процес в обектите;
 • Да изготвя график за работа на служителите в отдел продажби;
 • Да контролира работата на подчинените му регионални мениджъри;
 • Да приема оплаквания от клиенти и предприема мерки за професионално и вежливо разрешаване на всеки конкретен случай.
 • Да работи за повишаване на оборота и и утвърждаване на доброто име на фирмата.

Основни изисквания към кандидата:

 • Професионален стаж в областта на търговията с хранителни и нехранителни стоки (от него поне 1 година на ръководна длъжност);
 • Да има опит в ръководенето на екип и да притежава управленски умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа с хора, комуникативност;
 • Висше или средно образование;
 • Отговорност и лоялност.

Компанията предлага:

 • Много добро възнаграждение;
 • Работа на трудов договор;
 • Приятна работна среда.

Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашата автобиография с телефон за контакт на електронната ни поща: office@bulcongroup.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенцията по заетостта №2295 от 21.06.2017г.

Comments are closed