Регионален мениджър охранителни дейности

Regional Manager Security

Булкон Груп е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на човешки ресурси на водещи фирми от различни сектори. В настоящия момент, наш клиент е една от водещите компании в сферата на сигурността и охранителната дейност и е утвърдено име на българския пазар. Във връзка с дългогодишното и стабилно разширяване на дейността им, в момента търсим опитен професионалист, който да заеме следната позиция:

Регионален мениджър охранителни дейности

Основни задължения:

 • Познава предлаганите от Дружество продукти, техните характеристики и потребителски свойства, преимуществата и недостатъците им;
 • Изследва основните фактори, формиращи динамиката на потребителското търсене на продуктите, предлаганите от конкурентите аналогични продукти и продукти заместители, техните технически, технологични и потребителски качества;
 • Участва в презентирането на продукти, води преговори;
 • Следи, разглежда и отговаря на претенциите и рекламациите на клиентите на Дружеството;
 • Разработва и предлага мерки повишаващи степента на сигурност и намаляване на риска при извършване на дейността по охрана имуществото и мониторинг и реакция;
 • Отговаря за достоверността на създадената и управлявана база данни с информация за клиенти, активности и тяхното отчитане;
 • Изготвя и предлага за одобрение  план за продажбите на Регионалния офис в областта на охрана имуществото и мониторинг и реакция за определен период от време;
 • Организира и участва в провеждането на мероприятия свързани с представянето на дейността на фирмата пред широки аудитории – изложения, презентации, специализирани форуми и др;
 • Прави предложения за развитието на отделните канали за продажба на базата на актуални пазарни данни за поведението на конкурентите.

Основни изисквания:

 • Висше техническо образование, с професионален опит и ръководен опит минимум 1 година;
 • Умение за водене на преговори;
 • Притежаване на свидетелство за правоуправление на МПС;
 • Познаване на нормативна уредба;
 • Високо ниво на компютърна грамотност;
 • Опит в работа с хора;
 • Умения за поставяне на приоритети и организираност;
 • Умения за планиране, анализ и систематизация.

Компанията предлага:

 • Работа на трудов договор;
 • Предизвикателна и интересна работа в динамичен екип.

Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашата автобиография с телефон за контакт на електронната ни поща: office@bulcongroup.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенцията по заетостта №2295 от 21.06.2017г.

Comments are closed