Подбор на персонал

Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области.

Хедхънтинг

Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят.

Обработка на заплати

Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители в пълно съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство.

Обучения

Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие.

Освобождаване на служители

В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето.

Подбор на персонал

Подбор на персонал
Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области.

Хедхънтинг

Хедхънтинг
Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят.

Обучения

Обучения
Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие.

Обработка на заплати

Обработка на заплати
Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители.

Освобождаване на служители

Освобождаване на служители
В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето.

Пряк подбор на специалисти

Пряк подбор на специалисти
Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти!

Успешна автобиография

Успешна автобиография
В процеса на търсене на работа Вашата автобиография е основното средство, с което можете да продадете кандидатурата си по-успешно.

Подготовка за интервю

Подготовка за интервю
Когато Ви поканят за интервю, се подгответе добре преди него! Проучете в подробности компанията, състоянието й, служителите, интервюиращите… Всяка информация ще Ви е от полза.

Интервю

Интервю
Пристигайки в офиса на компанията, бъдете усмихнат и се дръжте възпитано с всеки, когото срещнете. Ако сте пристигнали по-рано или трябва да изчакате, бъдете наблюдателен, за да разберете каква е работната атмосфера