Подбор на персонал

Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области.

Хедхънтинг

Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят.

Обработка на заплати

Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители в пълно съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство.

Обучения

Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие.

Освобождаване на служители

В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето.
# АКТУАЛНИ ПОЗИЦИИ МЯСТО
1 Управител на заведение София
2 Финансов мениджър София
3 Мениджър експлоатация София
4 Мениджър вътрешен контрол София
5 Мениджър маркетинг и продажби София
6 Мениджър охранителни дейности София
7 Снабдител София
8 Electrical designer Русе
9 Служители в супермаркет София
10 Барман София
11 Сервитьор София
12 Търговски представител Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Варна, Бургас, Благоевград
13 Регионален мениджър София
14 Java Developer София
15 Моделиер-конструктор на дамска конфекция София
16 .Net Developer София
17 Технолог-окачествител Цялата страна
18 PHP Web Developer София
19 Senior Java Developer София
20 Quality Assurance Engineer София
21 PHP Web Application Developer София

Подбор на персонал

Подбор на персонал
Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области.

Хедхънтинг

Хедхънтинг
Хедхънтингът е услуга, предоставяна от Булкон Груп, представляваща форма на пряк подбор, при която Вие като работодател желаете да привлечете точно определени хора, знаете имената им или най-малкото компаниите, за които работят.

Обучения

Обучения
Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие.

Обработка на заплати

Обработка на заплати
Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители.

Освобождаване на служители

Освобождаване на служители
В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето.

Пряк подбор на специалисти

Пряк подбор на специалисти
Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти!

Успешна автобиография

Успешна автобиография
В процеса на търсене на работа Вашата автобиография е основното средство, с което можете да продадете кандидатурата си по-успешно.

Подготовка за интервю

Подготовка за интервю
Когато Ви поканят за интервю, се подгответе добре преди него! Проучете в подробности компанията, състоянието й, служителите, интервюиращите… Всяка информация ще Ви е от полза.

Интервю

Интервю
Пристигайки в офиса на компанията, бъдете усмихнат и се дръжте възпитано с всеки, когото срещнете. Ако сте пристигнали по-рано или трябва да изчакате, бъдете наблюдателен, за да разберете каква е работната атмосфера