Пряк подбор на ръководни кадри

Пряк подбор на ръководни кадри

Прекият подбор е основната услуга, която Булкон Груп предоставя на своите клиенти. Ние силно вярваме, че успешен и стабилен бизнес се изгражда от доказани професионалисти! А когато става дума за ръководни кадри или висококвалифицирани специалисти, публикуването на обява и очакването подходящият кандидат сам да Ви открие трудно дава резултат. Често желаните от Вас кадри въобще не търсят работа, слабо се интересуват от нови възможности или пък времето за запълване на дадена позиция е от решаващо значение. Друга възможност е компанията Ви да има нужда от конфиденциалност, което напълно изключва публичното разгласяване на факта, че дадена отворена позиция съществува. Това са само част от случаите, в които Булкон Груп може бързо, качествено и ефективно да отговори на Вашите потребности. Богатият професионален опит, познания и широка мрежа от натрупани контакти ни дават увереност, че максимално бързо можем да Ви срещнем с правилните хора, които да отговорят на нуждите Ви в областта на човешките ресурси. Професионализмът и обещанието ни да предоставим най-качествената възможна услуга, в най-кратки срокове и на най-конкурентна цена предопределят следването на определени стъпки:

1. Среща с клиента
Запознаване с компанията, атмосферата в нея и предпочитанията на прекия ръководител. Определяне на точната бизнес потребност. Изготвяне на длъжностна характеристика.

2. Подготовка и планиране
Анализ на пазарната среда. Изготвяне на план за директно търсене.

3. Пряк подбор
Идентифициране на потенциални кандидати, заемащи същата позиция и осъществяване на директен контакт с тях. Използване на лична мрежа, интернет, социални мрежи, база данни и др. Телефонно интервю. Среща лице в лице.

4. Проверка
Тестване на знания и умения по зададени от клиента критерии. Връзка с предишни работодатели и получаване на препоръки.

5. Интервю с клиента
Предоставяне на кратък списък с кандидати (CV + индивидуален профил). Предоставяне на подробен отчет за дейностите до момента. Интервю с клиента.

6. Назначаване
Избор на кандидат. Представяне и обсъждане на оферта. Договаряне на лични условия. Подписване на договор и започване на работа.

7. Последваща комуникация
Предоставяне на обратна връзка на всички кандидати, участвали в процеса. Последваща комуникация с работодател и назначен служител. Получаване на обратна връзка от двете страни след 30 дни.

Comments are closed.