Обработка на заплати

Обработка на заплати

Услугите по обработка на заплати на Булкон Груп Ви предоставят ефективна алтернатива за организиране и управление на всички процеси по администриране и разплащане на отношенията между Вас и Вашите служители в пълно съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство. Булкон Груп може да Ви предложи цялостно администриране на заплатите на персонала – изчисляване и изплащане на възнагражденията и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения, осигуровки и данъци, управлявано от високо квалифицирани специалисти с опит в областта. Възползването от тази услуга ще улесни Вашите задължения, ще намали разходите Ви за наемането на високо квалифициран персонал, ще премахне необходимостта от закупуване на специализиран софтуер и ще Ви даде възможност да насочите усилията си за развитие на вашия бизнес.

Услугата, която Булкон Груп предоставя гарантира висок стандарт, качество и конфиденциалност на заплатите на Вашите служители. Вие може да разчитате на високо квалифициран екип от експерти, ефективна организация и подходящ софтуер, съобразен с вашите нужди. Ние имаме непрекъснат достъп до експерти от НАП, НОИ, МТСП и други държавни институции.

Payroll услугите, които Булкон Груп предоставя са съобразени с нуждите на всеки клиент и могат да включват:

1. Обработка на документи и администриране на персонала

2. Обработка на работни заплати на служители по трудов договор и ДУК

3. Обработка на сметки за изплатени суми по граждански договори

4. Допълнителни услуги и консултации

  • 4.1. Проверка на съществуващия документооборот.
  • 4.2. Изготвяне на типови вътрешни правилници.
  • 4.3. Разработване на типови фирмени формуляри.
  • 4.4. Изработка на допълнителни справки.
  • 4.5. Други.

Comments are closed.