Подбор на персонал

Подбор на персонал

Подборът на персонал е услуга, предоставяна от Булкон Груп, която е приложима както при търсене на млади и многообещаващи кандидати, така и при специалисти в определени области. Доверявайки ни се да Ви съдействаме в тази насока, Вие се възползвате от богатия ни опит, мрежа от контакти и висок професионализъм. Същевременно, спестявате време, усилия, ресурси, запазвате фокус върху основната си работа и получавате гаранция за назначаване на правилния кандидат.

Професионализмът и обещанието ни да предоставим най-качествената възможна услуга, в най-кратки срокове и на най-конкурентна цена отново предопределят следването на определени стъпки:

1. Среща с клиента
Запознаване с компанията, атмосферата в нея и предпочитанията на прекия ръководител. Обсъждане на възникналата потребност. Получаване или изготвяне на длъжностна характеристика.

2. Рекламна кампания
Изготвяне и публикуване на (конфиденциална) обява. Разгласяване на инфомация за позицията в публичното пространство. Работа с професионална мрежа от контакти, база данни, социални мрежи и др.

3. Търсене и подбор
Преглед на всички получени кандидатури от различни канали. Телефонно интервю с отговарящите на изискванията кандидати. Среща лице в лице.

4. Проверка
Тестване на знания и умения по зададени от клиента критерии. Връзка с предишни работодатели и получаване на препоръки.

5. Представяне на клиента
Предоставяне на кратък списък с подходящи кандидати (CV + индивидуален профил). Организиране на интервю с клиента.

6. Назначаване
Избор на кандидат. Представяне и обсъждане на оферта. Договаряне на лични условия. Подписване на договор и започване на работа.

7. Последваща комуникация
Предоставяне на обратна връзка на всички кандидати, участвали в процеса. Последваща комуникация с работодател и назначен служител. Получаване на обратна връзка от двете страни след 30 дни.

Comments are closed.