Освобождаване на служители

Освобождаване на служители

В динамичната икономическа ситуация, в която компаниите оперират, решението за съкращаване на определени служители често е от ключово значение за бъдещето. Последиците засягат не само конкретния служител, който предстои да бъде освободен, но и всички тези, които ще останат на работа, тяхното отношение и производителност, както и пряко въздействат върху обществения образ на компанията и бъдещите й перспективи за развитие. Подобна стъпка обикновено е болезнена за всички засегнати, затова трябва да бъде добре обмислена и планирана преди да се предприемат действия. В подобни условия, консултантските услуги по освобождаване на служители, които Булкон Груп предоставя на своите клиенти, Ви осигуряват съхраняване на добрата работна атмосфера и ниво на производителност в компанията, опазване на доброто Ви име като работодател и предоставяне на важна подкрепа, която смекчава отрицателните последици за самите служители, които предстои да бъдат съкратени.

Същността на консултантските услуги по освобождаване на служители, които Булкон Груп предоставя, е в това по-добре да подготви останалите без работа професионалисти за условията, с които ще се сблъскат на трудовия пазар. Процесът включва поредица от лични срещи, предоставяне на пълна подкрепа и професионален съвет, съдействащи на служителя за:

  • 1. Целеполагане
  • 2. Изготвяне на професионална автобиография
  • 3. Определяне на силни и слаби страни
  • 4. Разработване на ефективна стратегия за търсене на работа
  • 5. Подготовка за провеждане на интервю
  • 6. Пряко съдействие за осъществяване на контакт с потенциални работодатели

Comments are closed.